Tisselskog Fibernet Ekonomisk Förening

Vår fiberförening omfattar Tisselskog - Ekebol- Fjäll i Bengtsfors Kommun

 

Senaste nytt

Föreningen har nu fått utbetalt stöd från EU. Pengarna har används till att återbetala vårt lån.

Föreningen går nu in i en ren förvaltningsfas.

Driftsstörningar

Inga kända

Om du får problem

Om du får problem skall du i första hand kontakta Telia 90 200.

 

Om t.ex. bredband och telefon fungerar men inte TV så är det troligtvis inget fiberfel utan kontakta TELIA.

 

Vid större avbrott är vår ambition att snabbt få ut driftsinformation på hemsidan. Detta förutsatt att vi får denna information.

Tisselskog Fibernet Ekonomisk Förening

Gullungebyn 2

666 94  Dals Långed

Hemsida.   www.tisselskogfiber.se

Mail:            fibernet@tisselskogfiber.se

 

Bankgiro:   843-2387

Copyright © All Rights Reserved Tisselskog Fiber